1443. Cad. 1071 Plaza C Blok No: 25/7 Çankaya/Ankara

1443. Cad. 1071 Plaza C Blok No: 25/7 Çankaya/Ankara

İletişime Geçin

0312 419 66 50

Çalışma Saatleri

Pzt-Cmt: 9:00 - 18:00

İnley ve Onley Diş Restorasyonları Nedir? Nasıl Yapılır?

Diş inley ve onley diş restorasyonları, dolgu için çok hasarlı olan ancak kron için yeterli olmayan dişleri onarmak için kullanılan tedavi şekilleridir. Genellikle seramik, porselen veya altından yapılan bu tedaviler dişin yapısını, işlevini ve görünümünü eski haline getirmek için tasarlanmıştır. İnleyler bir dişin diş uçları arasındaki oluklara otururken, onleyler bir veya daha fazla diş ucunu veya tüm ısırma yüzeyini kaplar. Kronlara kıyasla dişin yapısını daha fazla koruyan dayanıklı bir çözüm sunan onleyler, önemli ölçüde çürük veya kanal tedavisi görmüş dişler için tercih edilir. Bu restorasyonlar bir diş laboratuvarında oluşturulur ve ardından dişe yapıştırılarak dişin doğal görünümünü koruyan bir uyum sağlar.

İnley ve onley takma prosedürü genellikle iki diş hekimi ziyareti gerektirir: ilki çürüğün temizlenmesi ve dişin ölçüsünün alınması, ikincisi ise özel yapım restorasyonun takılması ve yapıştırılması içindir. Doğru ağız hijyeni ve düzenli diş hekimi kontrolleri, uygun bakımla onlarca yıl dayanabilen bu restorasyonların uzun ömürlülüğünü korumak için gereklidir. Dayanıklılık, estetik çekicilik ve daha fazla çürüme riskini en aza indirirken kalan diş yapısının korunması gibi çeşitli avantajlar sunarlar. İnley ve onley arasındaki seçim diş hasarının boyutuna bağlıdır ve her ikisi de doğal bir görünüm sağlarken dişleri etkili bir şekilde restore etmeyi amaçlar.

Diş Restorasyonu Nedir?

Restorasyon olarak bilinen diş dolguları, diş çürüğünü veya diş yüzeyindeki hasarı onarmak için kullanılır. Dental amalgam, cam iyonomer, reçine iyonomer ve kompozit reçine gibi malzemelerden üretilen bu dolgular, dişin orijinal şeklini ve işlevselliğini geri kazandırır. Dayanıklılığı ile bilinen dental amalgam, uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmakta ve güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Cam ve reçine iyonomerler, dişe kimyasal olarak bağlanarak yoğun çiğneme basıncına maruz kalmayan daha küçük boşluklar için idealdir. Kompozit dolgular, amalgam kadar sağlam olmamakla birlikte, dişin doğal rengiyle yakından eşleşerek daha estetik bir çözüm sunar.

Öte yandan, dolaylı restorasyonlar birden fazla diş hekimi ziyareti gerektirir ve altın, baz metal alaşımlar, seramikler veya kompozitler gibi malzemelerden yapılan inleyler, onleyler, porselenler, kaplamalar, kronlar ve köprüleri içerir. Başlangıçta diş hekimi dişi hazırlar ve bir ölçü alır, bu ölçü daha sonra bir laboratuvarda restorasyonu oluşturmak için kullanılır. Sonraki bir ziyaret sırasında restorasyon yerine yapıştırılır. Bazı diş hekimi muayenehaneleri CAD/CAM teknolojisini kullanarak restorasyonun aynı gün içinde oluşturulmasına ve takılmasına olanak tanıyarak süreci önemli ölçüde kolaylaştırır. Dolaylı restorasyonlar, doğal diş görünümünü yakından taklit etmek için genellikle porselen veya seramik kullanarak daha kapsamlı diş hasarları için dayanıklı ve estetik bir çözüm sunar.

İnley ve Onley Arasındaki Fark Nedir?

Diş restorasyonları, özellikle inley, onley ve kronları karşılaştırırken, uygulama ve kapsam açısından önemli ölçüde farklılık gösterir. Bir inley, tipik olarak çürük temizlendikten sonra bir dişin cusp’ları veya yuvarlak kenarları içindeki boşluğu doldurmak için kullanılır ve genellikle seramik veya altın gibi malzemelerden oluşur. Temizlenen boşluğa tam olarak otururlar ve dişin orijinal formuna tam olarak uyacak şekilde bir laboratuvarda veya diş hekimi muayenehanesinde tasarlanırlar, bakteri ve döküntülerin girmesini önleyerek daha fazla çürümeyi en aza indirirler. Onleyler bu konsepti dişin bir veya daha fazla diş ucunu kaplayarak genişletir ve dişin tamamını kaplamadan daha kapsamlı hasarları giderir.

Buna karşılık kuronlar, dişin tamamını diş eti çizgisine kadar kaplayarak daha kapsamlı bir çözüm sunar ve önemli ölçüde hasar görmüş veya çürümüş dişler için idealdir. Kronlar dişin yapısının önemli bir kısmının çıkarılmasını gerektirirken, inleyler ve onleyler konservatif bir yaklaşım sunarak doğal dişin daha fazlasını korur ve yine de işlevi ve estetiği geri kazandırır. Onleyler, kapsamlı diş modifikasyonuna ihtiyaç duymadan önemli ölçüde kapsama sağlayarak inleyler ve tam kronlar arasındaki boşluğu doldurur ve diş sorunlarını düzeltirken diş bütünlüğünü korumak isteyen hastalar için tercih edilen bir seçenek haline getirir.

İnley ve Onley Diş Restorasyonları Hakkında Son Bilimsel Yayınlar

Journal of Esthetic and Restorative Dentistry dergisinde Şubat 2024’te yayımlanan “Do onlays and crowns offer similar outcomes to posterior teeth with mesial-occlusal-distal preparations? A systematic review” başlıklı sistematik derlemenin amacı mezial-oklüzal-distal (MOD) yapı kaybı olan posterior dişlerin güçlendirilmesinde onleylerin mi yoksa kronların mı daha etkili olduğunu değerlendirmektir. Taramadan sonra, yalnızca üç çalışma dahil edilme kriterlerini karşılamış ve çoğu yetersiz veri nedeniyle hariç tutulmuştur. Bulgular yetersizdi; bir çalışma onleyleri desteklerken iki çalışma onleyler ve kronlar arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi. Bununla birlikte, kronlar için başarısızlık modu genellikle daha şiddetliydi, bu da onleylerin MOD preparasyonlu dişler için daha az yıkıcı bir seçenek sunabileceğini düşündürmektedir. Bu gözlemlere rağmen, kanıtlar kesin sonuçlara varmak için çok seyrektir ve bu vakalar için en iyi restorasyon yöntemini netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Aralık 2023’te BMC Oral Health dergisinde yayımlanan “An in vitro study measuring marginal gaps of inlay restorations fabricated from different CAD-CAM materials after thermocycling” başlıklı çalışmada, insan premolar dişlerinde üç farklı CAD-CAM materyalinden (e.max CAD, HC ve Brilliant Crios) yapılan inley restorasyonların termodöngü öncesi ve sonrası marjinal adaptasyonu değerlendirilmiştir. Marjinal boşluklar, inleyler 5 ila 55 °C sıcaklıklar arasında 5000 termodöngü turuna tabi tutulmadan önce ve sonra taramalı elektron mikroskobu kullanılarak ölçülmüştür. Sonuçlar, e.max CAD grubunun HC ve Brilliant Crios gruplarına kıyasla termodöngü sonrası marjinal boşluklarının önemli ölçüde daha düşük olduğunu, son ikisi arasında ise önemli bir fark olmadığını göstermiştir. Bulgular, termodöngünün genellikle kompozit ve rezin modifiye seramik inleylerin marjinal adaptasyonunu cam seramikten yapılanlara göre daha fazla etkilediğini göstermektedir. Klinik olarak bu durum, lityum disilikat cam-seramikten (e.max CAD) üretilen inleylerin, test edilen diğer materyallere kıyasla termal stres sonrasında marjinal boşluklarda daha az değişiklik olması nedeniyle daha uzun ömürlü olabileceği anlamına gelebilir.

World Journal of Urology dergisinde yine Aralık 2023’te yayımlanan “Comparative outcomes among inlay grafted incised plate, onlay preputial flap and tubularized incised plate urethroplasty for the repair of distal penile hypospadias with a narrow urethral plate” başlıklı çalışmada, dar üretral plağı olan hastaların tedavisinde Transvers Onlay Island Flap, inlay greftlenmiş insize plak ve tübülerize insize plak üretroplastinin (TIPU) etkinliği karşılaştırılmıştır. İlk iki yöntem için 80 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve 40 TIPU hastası için önceki kayıtlar incelenmiştir. İnlay greft grubu minimal komplikasyonla %87,5 başarı oranına sahipken, onlay flep grubu %82,5 başarı oranı göstermiştir. TIPU yönteminin başarı oranı %62,5 ile daha düşüktü ve komplikasyon vakaları daha fazlaydı. Bulgular, dar üretral plağı olan hastalarda inlay greft ve onlay flep üretroplastinin TIPU’ya kıyasla daha iyi sonuçlar ve daha az komplikasyon sağladığını, ancak TIPU’nun daha kısa ameliyat süresine sahip olduğunu göstermektedir.

Perspektif Diş Kliniği olarak hastalarımız için son teknolojiyi kullanmanın yanı sıra en son yayınlanan bilimsel araştırmaların ışığında, diş hekimleri olarak bizler kendimizi güncel tutuyor ve hasta memnuniyeti için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Ankara Çankaya Çukurambar bölgesinde hizmet veren Perspektif Diş Kliniği‘ne tüm soru ve görüşlerinizi iletebilir ve ayrıca Diş Taşı Temizliği, Bruksizm Tedavisi, 20 Yaş Diş Çekimi, Apikal Rezeksiyon, Gömülü Diş Çekimi, İmplant Tedavisi, Çocuk Diş Hekimliği, Diş Beyazlatma, Diş Eti Çekilmesi, Diş Eti Estetiği, Küretaj, Gülüş Tasarımı, İnley ve Onley Diş Restorasyonları, Porselen Lamina ve Zirkonyum Diş Kaplama konularında İletişim sayfamız üzerinden randevu alabilirsiniz.

Bu makale Perspektif Diş Kliniği tarafından hazırlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir