1443. Cad. 1071 Plaza C Blok No: 25/7 Çankaya/Ankara

1443. Cad. 1071 Plaza C Blok No: 25/7 Çankaya/Ankara

İletişime Geçin

0312 419 66 50

Çalışma Saatleri

Pzt-Cmt: 9:00 - 18:00

Gömülü Diş Çekimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Gömülü dişlere yönelik diş prosedürlerinde, dişin bulunduğu belirli bölge lokal anestezi kullanılarak uyuşturulur. Bunu takiben, diş hekimleri dişi çekmek için çevredeki kemiği çıkarır. Çekim sonrası iyileşme süreci, uygun kapanma ve iyileşmeyi sağlamak için yaranın dikilmesiyle başlar. Gömülü dişler, diş etlerinden çıkamayan ve yirmi yaş dişleri, köpek dişleri ve küçük azı dişleri gibi çeşitleri içeren dişlerdir ve diş eti çizgisinin altında veya kemik içinde kaldıklarında genellikle tıbbi müdahale ihtiyacıyla sonuçlanırlar.

Gömülü dişler tipik olarak yirmi yaş dişlerini içerir, ancak köpek dişleri ve küçük azı dişleri gibi diğer dişler de benzer sorunlarla karşılaşabilir. Bu durumlar, dişler doğal sürme düzenini takip etmediğinde ve diş eti veya kemik altında sıkıştığında ortaya çıkar. Diş teli gibi ortodontik çözümlerin yerleşimlerini düzeltmede etkisiz kaldığı durumlarda, uzman diş cerrahları tarafından cerrahi olarak çıkarılmaları gerekli hale gelir. Bu prosedür, olası komplikasyonları önlemek ve ağız sağlığının korunmasını sağlamak için gereklidir.

Gömülü Diş Çekimi Ne Kadar Sürer?

Genellikle aynı gün yapılan gömülü diş ameliyatı yaklaşık 45 dakika ila bir saat sürer. Lokal anestezi altında yapılan çekim, normal aktivitelere devam edebilmek için genellikle bir haftalık bir iyileşme süreci gerektirir, ancak bazı hastalar sadece birkaç gün içinde günlük rutinlerine dönmeye hazır hissedebilirler. Bu cerrahi müdahale, düzgün çıkmamış veya çene kemiği içinde kalmış bir dişin çıkarılmasını içerir.

Bu diş operasyonu sırasında, ağız cerrahı sorunlu dişe erişecek ve çekecektir. Çekim sonrası, uygun iyileşmeyi kolaylaştırmak için bölgeyi bir braket ve zincirle sabitleyebilir, diş telleri uygulayabilir veya gazlı bez yerleştirebilirler. Bu seçenekler arasından seçim, hasta ve diş uzmanı arasında yapılacak bir konsültasyonla belirlenecek ve bireysel ihtiyaçları karşılamak ve optimal iyileşmeyi desteklemek için özel bir yaklaşım sağlanacaktır.

Gömülü Diş Çekimi Ağrılı mıdır?

Gömülü dişler için cerrahi, lokal anestezinin etkili kullanımı nedeniyle tipik olarak herhangi bir ani rahatsızlık içermeyen basit bir prosedürdür. Hasta operasyon sırasında ağrı hissetmez, bu da onu nispeten rahat bir diş müdahalesi haline getirir. İşlemden sonra anestezi azaldıkça hastalar hafif bir ağrı veya rahatsızlık hissedebilir. Bununla birlikte, bu ameliyat sonrası ağrı yönetilebilir ve reçete edilen ağrı kesici ilaçlarla önemli ölçüde azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir.

Gömülü dişler için tedavi mümkün olduğunca ağrısız olacak şekilde tasarlanmıştır ve süreç boyunca hasta konforu sağlanır. Ameliyatın ardından anestezinin uyuşturma etkisi azaldığında ortaya çıkabilecek küçük rahatsızlık genellikle hafiftir ve analjeziklerle etkili bir şekilde kontrol edilebilir. Bu yaklaşım, hastaların işlemden kısa bir süre sonra, tipik olarak birkaç gün içinde, önemli bir ağrıya maruz kalmadan günlük rutinlerine dönmelerine olanak tanıyan sorunsuz bir iyileşme dönemi sağlamaya yardımcı olur.

Gömülü Diş Ameliyatı Riskli midir?

Modern tıbbi teknikler ve lokal anestezi kullanımı sayesinde gömülü dişler için ameliyat olmak genellikle karmaşık veya ağrılı değildir. Hastalar genellikle işlem sırasında rahatsızlık hissetmezler. Ameliyat sonrası, ortaya çıkan hafif rahatsızlık veya ağrı genellikle reçete edilen ağrı kesicilerle iyi bir şekilde yönetilir. Ayrıca diş cerrahı, herhangi bir enfeksiyonu önlemek ve ağrıyı etkili bir şekilde yöneterek hasta için daha sorunsuz bir iyileşme süreci sağlamak için operasyon sonrası ağrı kesicilerle birlikte antibiyotik önerebilir.

Tüm cerrahi müdahalelerde olduğu gibi, gömülü veya gömülü dişlerin çıkarılması da belirli riskler ve potansiyel komplikasyonlar taşır, ancak bunlar genellikle minimum düzeydedir. Hastalar, diş uzmanlarıyla olası riskler ve bunları en aza indirecek adımlar hakkında kapsamlı bir görüşme yapmalıdır. Yaygın komplikasyonlar arasında kanama, rahatsızlık ve prosedürü takiben enfeksiyon riski yer alabilir. Hastaların bu riskleri azaltmak ve hızlı, olaysız bir iyileşmeyi desteklemek için ameliyat sonrası bakım talimatlarını yakından takip etmeleri çok önemlidir.

Gömülü Diş Çekimi Kaç Günde İyileşir?

Gömülü diş ameliyatının iyileşme süreci, çekimden hemen sonra başlar ve ameliyatın karmaşıklığına bağlı olarak genellikle bir hafta ila dört ay arasında sürer. Diş çıkarıldıktan sonra iyileşmeyi teşvik etmek için bölge dikilir. Başlangıçta, kan pıhtısı oluşarak yarayı koruduğu ve kemik ve doku yenilenmesine izin verdiği için günlük aktivitelere genellikle birkaç gün sonra devam edilebilir. Özellikle diş eti veya kemik altında sıkışmış dişler olan gömülü dişler için, yanlış hizalama veya ağız sağlığı riski gibi sorunlar oluşturduklarında cerrahi müdahale gerekli hale gelir.

Ameliyat sonrası bakım, cerrah tarafından önerildiği takdirde reçete edilen ağrı kesicilere ve antibiyotiklere uymak da dahil olmak üzere sorunsuz bir iyileşme için çok önemlidir. Yirmi yaş dişleri, köpek dişleri veya küçük azı dişleri de dahil olmak üzere gömülü dişler çürük, diş eti enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açarsa veya ortodontik tedavilere engel olursa çekilmeleri gerekebilir. Özellikle genç hastalarda daha kolay prosedürler ve daha hızlı iyileşme için erken cerrahi müdahale tavsiye edilir, çünkü gecikme komplikasyonların artmasına ve daha uzun bir iyileşme süresine yol açabilir. Ameliyatın ardından hastalar, etkili bir iyileşme sağlamak ve ameliyat sonrası şişlik veya ağrıyı en aza indirmek için kanamayı tamponla yönetmek ve belirli bir süre katı gıdalardan kaçınmak gibi belirli yönergelere uymalıdır.

Gömülü Diş Çekilmezse Ne Olur?

Gömülü bir dişin tedavi edilmeden bırakılması, çevre dişlerin yer değiştirmesi ve yanlış hizalanması da dahil olmak üzere önemli diş sorunlarına yol açabilir ve önceki ortodontik tedavilerin etkilerini potansiyel olarak tersine çevirebilir. Bu durum, alanın zaten sınırlı olduğu küçük ağızlarda özellikle sorunlu hale gelir. Ayrıca, ağrı ve diğer rahatsızlıklara neden olmasıyla ünlü olan gömülü yirmi yaş dişleri enfeksiyonlara, apselere yol açabilir ve hatta komşu sağlıklı dişlere zarar vererek çürük ve diğer ağız hastalıkları riskini artırabilir.

Bazı durumlarda, acil sorunlara neden olmayan gömülü bir yirmi yaş dişi acil müdahale gerektirmeyebilir. Bununla birlikte, rahatsızlık ortaya çıkarsa veya diş ağzın ön tarafına doğru konumlanmışsa, yerleşimini düzeltmek için diş teli gibi ortodontik çözümler önerilebilir. Yayılabilecek, sinüsleri, beyni etkileyebilecek ve hatta kalp hastalığı veya beyin hasarı gibi sistemik sorunlara yol açabilecek potansiyel enfeksiyonları önlemek için gömülü bir dişin semptomlarını derhal ele almak zorunludur. Bir diş hekimine düzenli olarak danışmak, gömülü dişlerle ilişkili risklerin daha ciddi sağlık komplikasyonlarına dönüşmeden önce belirlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olabilir.

Gömülü Diş Çekimi Hakkında Son Bilimsel Yayınlar

BMC Oral Health dergisinde Mart 2024’te yayımlanan “Influence of alveolar bone thickness and bucco-palatal inclination on root resorption of lateral incisors in unilateral maxillary impacted canines: a retrospective observational study” başlıklı çalışmada, tek taraflı maksiller gömülü kaninleri (UMIC) olan hastalarda alveolar kemik kalınlığı, maksiller lateral kesici dişlerin bukko-palatal eğimi ve kök rezorpsiyonu arasındaki bağlantı araştırılmıştır. Toplam 305 katılımcının yer aldığı araştırmada, kanin pozisyonunu ve kök rezorpsiyonunu değerlendirmek için CBCT kullanılmış ve UMIC’ler palatal, bukkal ve orta alveol gruplarına ayrılmıştır. Bulgular, lateral kesici diş kök rezorpsiyonunun bukkal gömülü kaninlerde (BIC’ler) diğer gruplara kıyasla önemli ölçüde daha az yaygın olduğunu göstermiştir. Apikal bölgede alveoler kemik kalınlığının azalmasının, özellikle palatal gömülü kaninlerde (PIC’ler) ve BIC’lerde daha yüksek lateral kesici diş kök rezorpsiyonu oranlarıyla anlamlı şekilde ilişkili olduğu dikkate değer bir gözlemdir. Çalışma, apikal bölgedeki daha ince alveolar kemiğin bu vakalarda kök rezorpsiyonu için potansiyel bir risk faktörü oluşturduğu sonucuna varmıştır.

Şubat 2024’te Quintessence International dergisinde yayımlanan “The impact of maxillary non-impacted third molars on the distal alveolar bone of adjacent teeth using CBCT: a retrospective study” başlıklı çalışma, impakte edilmemiş maksiller üçüncü molar dişlerin komşu ikinci molar dişlerin alveolar kemik sağlığı üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. CBCT taramaları kullanılarak yapılan retrospektif bir analizle araştırmacılar, çekilmiş üçüncü azı dişlerine (NM3- grubu) komşu olan ikinci azı dişlerinin periodontal durumlarını, çekilmemiş üçüncü azı dişlerine (NM3+ grubu) komşu olanlarla karşılaştırmışlardır. Bulgular, periodontal sağlık durumundan bağımsız olarak, yaş ve cinsiyet gibi önemli risk faktörleriyle birlikte, impakte edilmemiş üçüncü molar dişlere komşu ikinci molar dişlerin artmış alveolar kemik rezorpsiyonu yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, impakte olmayan üçüncü molar dişlerin, özellikle yaşlı bireylerde ve cinsiyetler arasında farklı olmak üzere, komşu dişlerde kemik kaybına katkıda bulunabileceğini düşündürmekte ve özellikle periodontitisli hastalarda impakte olmayan üçüncü molar dişlerin alınmasının potansiyel periodontal faydalarını vurgulamaktadır.

Perspektif Diş Kliniği olarak hastalarımız için son teknolojiyi kullanmanın yanı sıra en son yayınlanan bilimsel araştırmaların ışığında, diş hekimleri olarak bizler kendimizi güncel tutuyor ve hasta memnuniyeti için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Ankara Çankaya Çukurambar bölgesinde hizmet veren Perspektif Diş Kliniği‘ne tüm soru ve görüşlerinizi iletebilir ve ayrıca Diş Taşı Temizliği, Bruksizm Tedavisi, 20 Yaş Diş Çekimi, Apikal Rezeksiyon, Gömülü Diş Çekimi, İmplant Tedavisi, Çocuk Diş Hekimliği, Diş Beyazlatma, Diş Eti Çekilmesi, Diş Eti Estetiği, Küretaj, Gülüş Tasarımı, İnley ve Onley Diş Restorasyonları, Porselen Lamina ve Zirkonyum Diş Kaplama konularında İletişim sayfamız üzerinden randevu alabilirsiniz.

Bu makale Perspektif Diş Kliniği tarafından hazırlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir